ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νέοι διευθυντές οι κ.κ. Δημήτριος Ντρίμερης στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας & Δημήτρης Ασβεστόπουλος στην Διεύθυνση Β/Θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

0

Αναλαμβάνουν καθήκοντα οι προσωρινοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Τοποθετούνται σήμερα οι επιλεγέντες 116 προσωρινοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης
κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018,
ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός
και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα
μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση
των δομών της εκπαίδευσης.

Η επιλογή τους έγινε κατόπιν εισήγησης πενταμελούς Συμβουλίου Επιλογής,
αποτελούμενου από πανεπιστημιακούς (που προτάθηκαν από τα ΑΕΙ)
και ανώτερα στελέχη εκπαίδευσης και διοίκησης, βάσει των επιστημονικών,
διδακτικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων,
τα οποία ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επιλογής προσωρινών στελεχών εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο Επιλογής εργάσθηκε συστηματικά και, μετά από την αξιολόγηση των υποψηφίων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, υπέβαλε τεκμηριωμένη πρόταση
για την τοποθέτηση των εν λόγω Διευθυντών, ανά θέση και ανά υποψήφιο.

Η πρόταση αυτή έγινε στο σύνολό της δεκτή από την Υπουργό
και αποτέλεσε το περιεχόμενο υπουργικής απόφασης
για την τοποθέτησή τους.


Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας τοποθετούνται:
κ. Δημήτριος Ντρίμερης στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας &
κ. Δημήτρης Ασβεστόπουλος στην Διεύθυνση Β/Θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας


Οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση
νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους,
λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται,
αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα
στην περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.

Οι τοποθετούμενοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως 17-8-2020.

Στελέχη της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν υπηρεσία
ως προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,
θεωρούνται αυτοδίκαια παραιτηθέντες από τη θέση στελέχους που κατέχουν.

Οι θέσεις αυτές θεωρούνται κενές και πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 

8eCUgvCwsa

Ενημέρωση ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα στα Αθίκια

Previous article

Λίμνη Δόξα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.