ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων με τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 18:00

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), την Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/22-1-2021 (Β΄186) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 141/οικ.1387/25-1-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
  2. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (ΚΧ 306) για χρήση του Μουσικού Σχολείου στη θέση οδός Ευκλείδη , ΚΦ 605 περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα, Τομέας Ζ.
  3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», λόγω παραίτησης του Δημητρίου Εγγλέζου,
  4. Μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 (άρθρο 44 του ν. 4735/2020)
  5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
  6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
  7. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους
  8. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κυνηγάρη Αθανασίου του Παύλου και της Σοφού Σοφίας του Δημητρίου συζ. Κυνηγάρη Αθανασίου, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησία 01 στο ΟΤ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σαςTaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                    

      Αντώνιος Κυριαζής                  

8eCUgvCwsa

Take Away : Πρόστιμα για παραμονή στους χώρους του καταστήματος

Previous article

Κίνα : Εξαρθρώθηκε δίκτυο διακίνησης ψεύτικων εμβολίων από… αλατόνερο

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.