ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι δαπάνες που μπαίνουν στα έξοδα και εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα των αγροτών

0

Η δαπάνη των καυσίμων είναι από τις πιο σημαντικές για τη µείωση του συνολικού
φορολογητέου εισοδήµατος των αγροτών. Για τον λόγο αυτόν, είναι κρίσιμο να δούμε πώς
μπορούμε σωστά να τη χρησιμοποιούμε για τα λογιστικά µας αρχεία.

Η απόφαση ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων λύνει κάθε
απορία σχετικά µε τις αποδείξεις λιανικής καυσίμων. Συγκεκριµένα αναφέρει: «[..] καθώς
και απὀ πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά
θεωρούνται µη εμπορεύσιµα για τον αγοραστή και η αξίατους δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται
απλοποιηµένο τιμολόγιο».


Ο νόμος των ελληνικών λογιστικών προτύπων στο άρθρο 10 µας αναφέρει πως ως
απλοποιηµένο τιμολόγιο λογίζεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης.


Μέχρι 300 ευρώ αρκεί ο αριθµός κυκλοφορίας


Πολύ σηµαντική είναι η εγκύκλιος 1003/2014 (ΠΟΛ) που διευκρινίζει ότι στα στοιχεία που
εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για Χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου
κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι 300 ευρώ, δύναται να αναγράφεται ο αριθµός
κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων του πελάτη (ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία
και πλήρη διεύθυνση).

Να τονίσουμε στο σηµείο αυτό ότι δεν είναι δυνατόν ο αγρότης να έχει στην κατοχή του
πετρελαιοκίνητο ΦΙΧ όχημα και να πραγματοποιεί δαπάνες που αφορούν βενζίνη.
Η ελεγκτική αρχή θα τις αξιολογήσει ως µη εκπιπτόµενες (ΔΕΔ Α 1571/20).

Οι δαπάνες καυσίμων που αφορούν λιανικές συναλλαγές πρέπει να καταχωρίζονται ανά
προμηθευτή. Σύµφωνα µε την παράγραφο Τ του άρθρου 5 του ν.4308/2014, «τα διάφορα
έσοδα και έξοδα µιας επιχείρησης δύνανται να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία του
απλογραφικού λογιστικού συστήµατος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος
(ημερολόγιο, καθολικό) µε συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες
αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει απὀ άλλα τηρούµενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις
κ.λπ. της επιχείρησης, και µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας
οποιουδήποτε ελέγχου µε αποτελεσματικό τρόπο».

Στο myData οι αποδείξεις λιανικής


Στα ηλεκτρονικά βιβλία, που τηρούνται στην ΑΑΔΕ για κάθε επιχείρηση, θα καταχωρίζονται
εκτός από τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης. Στο ερώτημα «πώς ελέγχουμε
ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα», ως λογιστές-φοροτεχνικοί
πρέπει να έχουµε κατά νου ότι πρέπει να πληρούν τρία χαρακτηριστικά:

 1. Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις
  εμπορικές συναλλαγές της.
 2. Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται
  κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική
  Διοίκηση.
 3. Εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά
  την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ηλεκτρονικά οι πληρωμές άνω των 500 ευρώ


Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ,
θα πρέπει να εξοφλείται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληρωμής ή µέσω πιστωτικού
ιδρύματος.
Προσοχή: Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής,
προ ΦΠΑ. Να τονίσουµε εδώ ότι κάποιες δαπάνες, ανεξαρτήτως ποσού, για να εκπέσουν, θα
πρέπει να πληρώνονται µέσω τραπέζης ἡ µε ηλεκτρονικά µέσα -χαρακτηριστικό παράδειγµα
εδώ τα ενοίκια και η μισθοδοσία. Τέλος, µια και διανύουμε περίοδο πληρωμής αρκετών
υποχρεώσεων, ο ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας και τα χαρτόσηµα εκπίπτουν κανονικά στη
φορολογία, σε αντίθεση µε τον φόρο εισοδήµατος.

Των Φωτεινής Μακρή, Κατερίνας Κουσουνή-Ρόμπολα, Λογίστριες-φοροτεχνικοί

Παρέμβαση Πνευματικού για τις εργασίες στην πλατεία Περιβολάκια

Previous article

«Κλείδωσε» το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου – Ποιοι επιστήμονες διαφωνούν, την Τρίτη οι ανακοινώσεις

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.