ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έτοιμο το νέο δίκτυο αποχέτευσης στο Βέλο – Υποχρεωτική η σύνδεση, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν

0

Oλοκληρώθηκe o έλεγχος λειτουργίας του νέου δικτύου αποχέτευσης στην κοινότητα Βέλου. Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν θετικό και έτσι το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας καλεί τους κατοίους της κοινότητας Βέλου να προσέλθουν στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου στο Ζευγολατιό, για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης, ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια σύνδεσης.

Κάθε ακίνητο -είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση- συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως μετά την έκδοση της σχετικής άδειας και με δαπάνη του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών. Υποχρεωτικά συνδέονται με το δίκτυο και ακίνητα που έχουν στεγανό βόθρο, όπως διαβεβαιώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας.

Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου. Επίσης περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο με σκαρίφημα, όπως θα βεβαιώνεται από μηχανικό ή υδραυλικό (κατάλληλα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).

Απαραίτητα έγγραφα του φακέλου της σύνδεσης είναι τα εξής:

✔️ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία)

✔️ Αντίγραφο ταυτότητας

✔️ Λογαριασμό ύδρευσης

✔️ Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

✔️Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση

Όταν περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες (ως τμήματα κάθετης ιδιοκτησίας, δηλ. διώροφα, τριώροφα πολυκατοικίες κ.λπ. ή ως τμήματα οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλ. μεζονέτες κ.λπ.) θα παροχετεύουν τα λύματα τους με κοινό αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή αίτηση με αναφορά όλων των καταναλωτών που θα αφορά η ενιαία σύνδεση (ονοματεπώνυμο και κωδικός )

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο πραγματοποιούνται μόνο μετά τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εργασία πριν από την έκδοση της απόφασης αυτής.

Πληροφορίες για την χορήγηση διευκρινίσεων στα τηλέφωνα : 2741360537, 2741360539

Αυξάνονται οι καρυδιές στην Κορινθία

Previous article

(video) Ξυλόκαστρο: 4,5 ΕΚΑΤ. ευρώ για 50 χλμ. αγροτικών δρόμων

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.