ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωπικός Γιατρός: Παράταση για την “ποινή” σε όσους δεν εγγραφούν

0

Νέα αποφαση παράτασης για την έναρξη του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.

Από 1 Απριλίου 2022 που αρχικά προβλεπόταν μεταφέρεται για 1η Οκτωβρίου 2023.

Όπως αναφέρει η απόφαση:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
«Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.

Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών (“αντικινήτρων”) για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό.

Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών (“αντικινήτρων”) για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.» (Β’3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22-09-2022 όμοια απόφαση (Β’ 5026) και Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/12.12.2022 (Β’ 6300) όμοιες αποφάσεις, μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών (“αντικινήτρων”) για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό των σημείων ΙΒα) και ΙΒβ) της τροποποιούμενης απόφασης, ο οποίος χρόνος έναρξης μετατίθεται εκ νέου από την 01η.04.2023 για την 01η.10.2023.

Αρσάκειο Ψυχικού: Στον Σύλλογο Kαθηγητών οι ανήλικοι δράστες – ΕΔΕ για ευθύνες εκπαιδευτικών

Previous article

Τέμπη: Η στιγμή που το Intercity πέρασε σήμερα από το σημείο της τραγωδίας [βίντεο]

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.