ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ξεκινούν οι 45 προσλήψεις στην καθαριότητα, για τις οποίες μίλησε ο Σταυρέλης

0

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών προχωρά ο δήμος Κορινθίων, για 45 άτομα, υλοποιώντας την προαναγγελία που έκανε πριν από μερικές ημέρες ο δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης, στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες: 

  • ΔΕ Οδηγών 
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05-07-2024 έως 15-07-2024) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση, Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων υπόψη κας Μπαρμπαρούση Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413-61031, 27413-61081, 27413-61062, 27413-61097, 27413-61050).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Αυτοί είναι οι εννιά πρώτοι υποψήφιοι του Πιτσάκη

Previous article

Μπαρτζώκας από την Κόρινθο: Σάσα “ναι”, Φουρνιέ “όχι”!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.