ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Μέχρι 14 Δεκεμβρίου οι μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων στον δήμο Κορινθίων

0

Για πρώτη φορά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4440/2016, Ν. 4674/2020), ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», με σκοπό την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες του Δήμου που παρουσιάζουν σοβαρή υποστελέχωση (Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κτλ.).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς και στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, δημιουργήθηκαν εξ  αρχής (καθώς δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα!!), τα Περιγράμματα όλων των οργανικών θέσεωνεργασίας των υπαλλήλων του Δήμου (με την περιγραφή της θέσης, τα καθήκοντα, τις βασικές γνώσεις & δεξιότητες, την εμπειρία),  που διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του “Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων”, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για να μπορέσει ο Δήμος Κορινθίων να συμμετάσχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Α΄ κύκλος 2020».

Θυμίζουμε ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης ,ο Δήμος Κορινθίων δεν είχε συμμετάσχει στις αντίστοιχες διαδικασίες κινητικότητας που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι το 2019.

Κατόπιν της εν λόγω μεθοδικής εργασίας, την Παρασκευή 4/12/2020 ήρθε η έγκριση  του συνόλου των θέσεων που ο Δήμος Κορινθίων είχε υποβάλλει στις αρχές Νοεμβρίου του 2020 στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλυτικότερα είναι:

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 
ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
 

Η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 14/12/2020, των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που υπηρετούν μέχρι σήμερα σε άλλους Φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κτλ.),Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’  & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες) και επιθυμούν να μεταταχθούν στον Δήμο Κορινθίων.

Kαταδίκη της Τουρκίας για μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Previous article

Τι είπαν Νανόπουλος και Πιτσάκης για τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και οικονομία

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.